• darkblurbg
  • darkblurbg

Wizz Woord Wijs

Wizz Woord Wijs legt bij het werken aan woordenschat de verbinding met begrijpend luisteren/lezen en de integratie met thema’s en wereldoriëntatie. Door leerlingen op verschillende manieren te laten oefenen met nieuwe woorden, onthouden de leerlingen de woorden beter.

Het spreiden van de oefenmomenten, het ophalen van woorden uit het geheugen en een actieve betrokkenheid zijn effectieve manieren bij succesvol woordenschatonderwijs

Deze training geef ik als opleider van Wizz-scholing. Voor meer informatie, cursusdata e.d. zie: www.wizz-scholing.nl/wizz-woord-wijs/