• darkblurbg
  • darkblurbg

In Between Onderwijs verzorgt trainingen en workshops over actuele thema's rondom Interne Begeleiding, de verander(en)de rol van de intern begeleider, Zicht op ontwikkeling, Passend Onderwijs, Leerlijnen en Woordenschat. Óf een workshop met een thema van uw keuze. Deze workshops worden altijd op maat in overleg met u gemaakt. 

Werkwijze

In Between Onderwijs werkt vraaggestuurd dus staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan contact op, om samen de mogelijkheden te verkennen.