• darkblurbg
  • darkblurbg

Speel je Wijs

Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen en een krachtige middel om kinderen te laten leren. Leren met veel plezier!  

                                                                         

De boeken Speel je wijs en Speel je wijs woordenschat vormen de basis van de workshops Speel je wijs. Hierin ligt de focus op het ontwikkelen van taal door middel van drama. Je begrijpt taal namelijk beter als je die ook daadwerkelijk beleeft, dit is bevorderlijk voor de woordenschatontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen kinderen hun sociaal-emotionele vaardigheden. Spel kan een oefengebied vormen voor de werkelijkheid; je overlegt, presenteert, geeft en krijgt feedback en ontvangt applaus.

Inhoud

Deelnemers gaan actief aan de slag en de workshops geven inspiratie om de volgende dag meteen in de praktijk te brengen!

Aan het einde van de training

  • Kun je kinderen op een actieve, creatieve manier ondersteunen en stimuleren in hun woordenschat-,spel-, en sociaal emotionele ontwikkeling
  • Beschik je over verschillende speelse werkvormen om aandacht te besteden aan woordenschat met behulp van ‘Speel je Wijs’ en ‘Speel je wijs woordenschat’
  • Ken je de Viertakt van Verhallen en kan je met behulp hiervan nieuwe woorden aanleren 
  • Kan je functionele woorden selecteren en zelf een woordenschat les maken aan de hand van de viertakt.

Workshops kunnen worden aangepast aan de wensen van de aanvrager.

Duur

3 bijeenkomsten van 2 uur

Deelname

Voor: Professionals die met kinderen werken.

Kosten: 175,- euro p.p (exclusief boeken Speel je wijs en Speel je wijs woordenschat)

Geschikt voor een groepsgrootte tot ongeveer 25 mensen. Bij aanmelding van 8 deelnemers start te workshop en wordt er gezamenlijk een datum bepaald.

Een in-company aanbod behoort tot de mogelijkheden. Mail mij voor een offerte.