• darkblurbg
 • darkblurbg

Workshop Ontwikkelingsperspectief

Voor sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is een eigen leerlijn en een ontwikkelingsperspectief nodig. Ontwikkelingsperspectieven dienen te passen in de ondersteuningsstructuur van de school, uiteindelijk zouden ze terug te zien moeten zijn in het primaire proces: in de klas. Het zou bovendien een door het hele team gedragen manier van kijken en werken moeten zijn. Ook de inspectie kijkt vanuit dit perspectief.

Inhoud

Deze workshop start met een korte introductie:

 • Wat is een ontwikkelingsperspectief? Verplicht of wenselijk?
 • Waarom een ontwikkelingsperspectief?
 • Voor wie is het ontwikkelingsperspectief?

Daarna gaan we actief aan de slag met het ontwikkelingsperspectief. Tijdens dit programmaonderdeel lopen we stap voor stap aan de hand van het Doe-Boek Ontwikkelingsperspectief punten bij langs die van belang zijn voor het opstellen van een goed ontwikkelingsperspectief.

Onderdelen:

 • beschrijven beginsituatie
 • het bepalen van de leerrendementsverwachting
 • berekenen tussendoelen m.b.v. DLE’s en/of vaardigheidsscores
 • het bepalen van de uitstroom
 • het opstellen van concrete tussendoelen en einddoelen

Deelnemers dienen vooraf een ontwikkelingsperspectief of een casus aan te leveren. Dit materiaal zal gebruikt worden om de aangeboden stof op maat te maken, en zo nodig te verbreden en te verdiepen.

Aan het einde van de workshop

 • Ken je de eisen met betrekking tot een ontwikkelingsperspectief
 • Weet je over welke onderdelen een ontwikkelingsperspectief moet beschikken
 • Kun je een ontwikkelingsperspectief opstellen dat praktisch is gemaakt voor het werken ermee in de klas

Workshops kunnen worden aangepast aan de wensen van de aanvrager.

Duur

3 uur (inclusief pauze)

Deelname

Voor: (bovenschoolse) ib-ers, directies, remedial teachers en bouwcoördinatoren in het regulier basisonderwijs. Kosten: € 90,00 per deelnemer (prijs in-company-aanbod in overleg)

Het maximum aantal deelnemers is 10. Bij aanmelding van 6 deelnemers start de workshop en wordt er gezamenlijk een datum bepaald. Een in-company aanbod behoort tot de mogelijkheden. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen.