• darkblurbg
  • darkblurbg

Binnen Passend onderwijs staan afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen en het omgaan met verschillen tussen leerlingen centraal. Hoe realiseer je passend onderwijs voor leerlingen die op het eind van de basisschool 1F (of op onderdelen) waarschijnlijk niet zullen halen?

Hiervoor kun je gebruik maken van leerlijnen, waarbij rekening is gehouden met de cognitieve capaciteiten en/of specifieke beperkingen van leerlingen en de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Wat mag je wel of niet verwachten van de leerling? En hoe geef je daar vorm aan binnen jouw groep?

Inhoud

Tijdens deze workshop maak je kennis met verschillende leerlijnen. Je ontdekt welke informatie je daarvan kunt gebruiken in de praktijk bij het opstellen van een eigen leerlijn of het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Daarbij wordt een casus als voorbeeld gebruikt. We geven voorbeelden van een leerlijn en de materialen die daarbij bruikbaar zijn.

Aan het einde van de training

  • ben je op de hoogte van de inhoud en werkwijze van Passende perspectieven
  • ken je verschillende soorten leerlijnen voor leerlingen die 1F niet gaan halen
  • kan je leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verder op weg helpen naar referentieniveau 1F binnen een ontwikkelingsperspectief
  • heb je concrete handreikingen om een individuele leerlijn voor een leerling te maken
  • heb je een eigen leerlijn gemaakt die je concreet kan uitvoeren in de dagelijkse praktijk

Duur

2 x 2 uur

Deelname

Voor: ib-ers en leerkrachten (groep 6,7 en 8) in het regulier basisonderwijs.

Kosten: € 150,00 per deelnemer (prijs in-company-aanbod in overleg)

Het maximum aantal deelnemers is 10. Bij aanmelding van 6 deelnemers start de workshop en wordt er gezamenlijk een datum bepaald. Een in-company aanbod behoort tot de mogelijkheden.