• darkblurbg
  • darkblurbg

In Between Onderwijs verzorgt trainingen over actuele thema's rondom Interne Begeleiding waaronder de verander(en)de rol, Zicht op ontwikkeling, Passend Onderwijs, Leerlijnen en Woordenschat. Óf een workshop met een thema van uw keuze. Workshops worden altijd op maat in overleg met u gemaakt. 

Werkwijze

In Between Onderwijs werkt altijd vraaggestuurd en aansluitend aan uw vraag en ontwikkeling. Wij werken waar nodig samen met verschillende externe partners.Staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan contact op, om samen met mij de mogelijkheden te verkennen.