• darkblurbg
  • darkblurbg

In Between Onderwijs

Na alle mooie ervaringen als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider besloot ik mijn opgedane expertise te willen delen met zo veel mogelijk verschillende scholen en collega’s. De start van In Between Onderwijs!

Inmiddels bestaat In Between Onderwijs 6 jaar en zijn er al veel mooie trajecten afgerond. Van o.a. interim interne begeleiding, coaching van leerkrachten én teams en trainingen 'Zicht op ontwikkeling'. 

In Between Onderwijs staat graag tussen de mensen en probeert steeds vanuit de verbinding met alle betrokkenen (leerling, leerkracht, directie, ouder) tot een oplossing te komen. Vandaar in het logo twee mensfiguren met daarbinnen de letters IB. We streven steeds naar zo praktisch mogelijk uitvoerbare oplossingen

In Between Onderwijs staat ook voor IB (interne begeleiding) Het begeleiden van leerkrachten, schoolteams en besturen bij het uitvoering kunnen geven aan de onderwijsondersteuning om zo voor elke leerling (en voor elkaar!) het verschil te maken én de onderwijskwaliteit van de school te verhogen. 

In Between Onderwijs groeit mee in de ontwikkelingen binnen (passend) onderwijs én de rol van de intern begeleider hierin. Samen met leerkrachten, leerlingen en ouders vanuit de onderwijsbehoeften komen tot een 'passende' oplossing. Ons motto: 'Samen ontwikkelen met gebruik van ieders eigen talent'.

 

Mirjam van der Woude

Al 25 jaar met ontzettend veel plezier in het onderwijs werkzaam. Het onderwijs is nooit saai!                                                                   

Zoekt u een onderwijsprofessional met brede ervaring als interim intern begeleider, trainer en (beeld)coach, leerkracht, remedial teacher en ambulant begeleider die in korte tijd ontwikkeling in gang kan zetten? Als ervaren onderwijsadviseur begeleid en ondersteun ik teams en kan ik draagvlak creëren bij alle betrokkenen om van daaruit ontwikkelingen in gang te zetten.

Ik ben....

Ambitieus, positief, doelgericht en in staat op verschillende niveaus met verschillende doelgroepen samen te werken. Steeds kijkend vanuit de onderwijsbehoeften van de betrokkenen en hun kwaliteiten.

Pro-actief, innovatief en expert op het gebied van Zicht op ontwikkeling en de vertaling daarvan op alle lagen binnen de school. O.a. vertaald in workshops en begeleidingstrajecten binnen teams en besturen en het Doe-boek ontwikkelingsperspectief.

Sterk in het omzetten van beleid naar de praktijk en andersom. Sterk in mensen samen brengen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Communicatief, zelfstandig met een breed professioneel netwerk.

DIT VERTELLEN ANDEREN OVER MIJ

‘Mirjam heeft het natuurlijk talent om collega, aanjager en leider in één te zijn. Mirjam staat voor kwaliteit, vertrouwen en vooruitgang.’

‘Ik ken Mirjam als een optimistische, doortastende werker. Ze heeft veel kennis van het planmatig werken op een basisschool en kan die kennis ook goed overbrengen op de leerkrachten.’

‘Mirjam heeft op haar eigen prettige manier het team meegenomen in het professionaliseren van de zorg. Waar liggen grenzen als het gaat om gedrag en de invloed die leerkrachten hierop hebben, maar ook analyses maken van resultaten en interventies plegen op basis hiervan. En dit alles op integere, doortastende en betrokken wijze, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen en altijd in het belang van het kind.’

Een greep uit de activiteiten is terug te vinden op mijn LinkedIn account.

Neem contact op

 

In Between Onderwijs werkt samen met onder andere: