• darkblurbg
  • darkblurbg

In Between Onderwijs

Na alle mooie ervaringen als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider besloot ik dat ik mijn opgedane expertise graag wilde delen met zo veel mogelijk verschillende scholen en collega’s. De start van In Between Onderwijs!

In Between Onderwijs staat graag tussen de mensen en probeert steeds vanuit de verbinding met alle betrokkenen (leerling, leerkracht, directie, ouder) tot een passende oplossing te komen. Vandaar in het logo twee mensfiguren met daarbinnen de letters IB. Wanneer je met mij werkt zul je merken dat ik zelf voor de klas heb gestaan, ik streef steeds naar zo praktisch mogelijk uitvoerbare oplossingen

In Between Onderwijs staat ook voor IB (interne begeleiding) Ik begeleid leerkrachten en schoolteams bij het uitvoering kunnen geven aan de onderwijsondersteuning om zo voor elk kind (en voor elkaar!) het verschil te maken én de onderwijskwaliteit van de school te verhogen. Er zijn voldoende mogelijkheden om steeds verder te ontwikkelen zodat iedereen tot bloei komt, daar help ik graag bij!

In Between Onderwijs "Samen met leerkrachten, leerlingen en ouders vanuit de onderwijsbehoeften komen tot passende oplossingen."

Mirjam van der Woude

Inmiddels werk ik zo’n 20 jaar met ontzettend veel plezier in het onderwijs. Het onderwijs is nooit saai!

Tijdens mijn opleiding was er al de wens om, naast leerkracht, ook als intern begeleider te kunnen meewerken aan de ontwikkeling van àlle leerlingen. Dit resulteerde in een verlengde LIO stage bij een intern begeleider. Daarna ben ik meteen aan het werk gegaan om vanuit werkervaringen, in het contact met leerlingen en collega’s, mij verder te kunnen ontwikkelen. Zodat ik samen met mijn collega’s een plek aan alle leerlingen kon bieden om tot ontwikkeling te kunnen komen, ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen. Al snel werd ik naast leerkracht (van een Dalton school in wording) ook remedial teacher en intern begeleider. Prachtig om mee te kunnen helpen om voor zo veel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs bieden.

Na 9 jaar als leerkracht en intern begeleider te hebben gewerkt ben ik als ambulant begeleider en trainer aan de slag gegaan bij cluster 3. Ook hier kon ik, weliswaar vanuit een andere rol, verder meewerken aan het mogelijk maken van Passend Onderwijs. Ondertussen behaalde ik mijn master SEN, specialist begeleiding en schoolontwikkeling.

Neem contact op

 

In Between Onderwijs werkt samen met onder andere: